SON DAKİKA HABERİ: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ait teklif TBMM’de kabul edildi

Kasım 12, 2020 ile haberdobra

Son dakika haberi!  İşsizlik Sigortası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Heyeti’nde kabul edildi. Teklifle, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Kıymet Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme artırımları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na nazaran kesilen para cezaları; kara yollarından adapsız geçişler nedeniyle kesilen para cezaları üzere tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Tahsil katkı kredisi ve tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hissesi da yapılandırılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay mühletle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları mühlet için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; bayan, genç ve mesleksel yeterlilik dokümanı sahiplerini istihdam etmesi halinde patrona sağlanan prim takviyesinin bir evvelki yıl ortalamasına ek istihdam edilen şahıslar için 12 ay, bu kişinin bayan, genç yahut engelli olması durumunda 18 ay müddetle patrona sağlanan prim teşvikinin ve ek istihdam sağlayan patrona Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi takviyesi uygulamasının müddetini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının olumsuz tesirleri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının mühletini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların olağan çalışma mühletlerine dönmeleri durumunda patrona ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim dayanağı müddetini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Müracaatta bulunanlardan işverence işe alınıp, fiyatsız müsaadeye ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup müracaatının kabul edilmediğini bildirenler için ise kelam konusu koşullar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira dayanak sağlanacak.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak dayanak fiyatının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ek işe alınacaklardan patron tarafından fiyatsız müsaadeye ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle farklı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları meskenlerde imal ettikleri malları internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.

Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta Yönetimi ya da süratli kargo nakliyatı yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri çıkarın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) süreçlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Lisans sahibi olan yahut lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen müsabakalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine fiyat olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen karar, 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarını bu husustaki kararlar çerçevesinde 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kuruma bildiren gerçek ve hükmî bireyler, kelam konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

İstanbul Sıhhat Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti, rektör, eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Sıhhat Bakan Yardımcısı, Sıhhat Bakanının seçtiği bir üye, YÖK’ün seçtiği profesör unvanına sahip iki üye ile Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığı İdare Kurulunca belirlenen Sıhhat Bilimleri Üniversitesi dışından iki üyeden oluşacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali karşılaşmalarının Türkiye’de oynanması münasebetiyle UEFA, iştirakçi futbol kulüpleri ile tertipte vazifeli hükmî şahıslardan iş yeri, yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu karşılaşmalar hasebiyle yapılacak mal teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV’den istisna olacak.

Kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve topraklarda 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine müsaade evrakı kavramı getiriliyor. Binalarda kurulacak kule ve direklere müsaade verilirken 10 metreden yüksek olmama koşulu aranacak.