Şeker Fabrikaları 2 eski hükümlü emekçi alacak

Şeker Fabrikaları 2 eski hükümlü emekçi alacak

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEK

ESKİ HÜKÜMLÜ KONTENJANINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

METAL TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ UNVANLI

DAİMA PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimiz Ankara Makina Fabrikasına meçhul vadeli çalıştırılmak üzere Eski Hükümlü 2 (iki) Metal Teknoloji Teknisyeni alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK YORDAM VE TEMELLER

1- Alınacak emekçiler için Türkiye İş Kurumu Vilayet Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararlarına uygun olarak süreç yapılacaktır.

2- Müracaatlar Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Müracaat ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Türkiye İş Kurumunun web sitesinden 25.01.2021 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek işçi Şirketimizin özelleştirme kapsamında olması hasebiyle 4046 sayılı Kanunun 22. unsuru kapsamında öteki kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki asıllarına nazaran 657 sayılı Kanunun 4/b unsuru kapsamında kontratlı işçi olarak öbür kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

4- Fabrikalarımıza alınacak çalışanın niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo aşağıdadır.

BAŞKA KARARLAR

* Eski Mahkumlar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak)

* Atanacağı duruma ait Mezuniyetini Gösterir Tahsil Evrakına haiz olmak

* Tehlikeli/Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına mani olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat mahzuru olmaksızın arazi kaidelerinde çalışabilir olduğuna ait Tam Teşekküllü Resmi Sıhhat Kurumlarından sıhhat raporu alabilecek durumda olmak.

* Meslek Liselerinin ilgili kısmından mezunu olmak, Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Ustalık Evrakı yahut Mesleksel Yeterlilik Evrakı olanlar tercih edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


link.