Patrona günlük 44.15 lira dayanak

Kasım 6, 2020 ile haberdobra

TBMM Genel Heyeti’nde, istihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 10 unsuru daha kabul edildi. 

Kabul edilen hususlara nazaran, Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların olağan çalışma müddetlerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim dayanağı mühletini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na süreksiz husus ekleniyor. 

İşsizlerin tekrar istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların da istihdam edilebilmesi için iş yahut hizmet mukavelesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 devrinde sona erenlerle, SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira takviye verilecek.

Müracaatta bulunanlardan işverence işe alınıp, fiyatsız müsaadeye ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup müracaatının kabul edilmediğini bildirenler için ise kelam konusu koşullar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira takviye sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu halde çalıştırıldıkları periyoda ilişkin ücret ve fiyata bağlı hakları hariç olmak üzere, öbür haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu halde çalıştırıldıkları devirde ilgili mevzuat uyarınca daha evvel yararlanmış oldukları toplumsal yardım ve öteki haklar borç çıkarılmayacak.

Bu husus uyarınca müracaatta bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere, ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı devirler için Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen öteki bir süreksiz unsura nazaran de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 devrinde en az sigortalı bildirimi yapılan ay yahut devirdeki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi fiyat dayanağı sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak dayanak meblağının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ek işe alınacaklardan işveren tarafından fiyatsız müsaadeye ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, kelam konusu dayanak ve nakdi takviye fiyatlarını, hususların yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek minimum fiyat artış oranında artırmaya yetkili olacak.

KONUTTA ÜRETTİKLERİNİ İNTERNETTEN SATANLARA MUAFİYET

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, farklı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları meskenlerde imal ettikleri malları internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.

Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf dokümanı alınması, Türkiye’de heyeti bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat meblağının belirlenen meblağı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan meblağlar üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 4 (bir ve üzeri emekçi çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Gelir Vergisi tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Ticari, zirai yahut mesleksel çıkarı hasebiyle gerçek adapta Gelir Vergisi’ne tabi olanlar ile unsurda sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek biçimde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak.

Cumhurbaşkanına, hususta belirtilen oranları ve fiyatı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veren düzenleme 1 Ocak 2021 prestijiyle yürürlüğe girecek.

Tam mükellef gerçek bireylerin, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta Yönetimi ya da süratli kargo nakliyatı yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri yararın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam vakitli ya da eş paha kısmi vakitli personel çalıştırması, yıllık 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam vakitli ya da eş paha kısmi vakitli personel çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam vakitli ya da eş bedel kısmi vakitli personel çalıştırması kaide olacak.

Cumhurbaşkanı bu unsurda yer alan oran, fiyat ve sayıları yarısına kadar indirebilecek ve iki katına kadar artırabilecek.

Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin hisselerinin Borsa İstanbul’da süreç görüp görmemesine, süreç gören hisselerinin toplam hisseleri içindeki oranına, geri alınan hisselerin Borsa İstanbul’da süreç gören hisselerinden olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve öteki gelirlerinin toplam fiyatına nazaran, başka farklı ya da birlikte bu oranı sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmak suretiyle tekrar tespit etmeye yetkili olacak.

Teklifle banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) süreçlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor. Unsurun uygulama müddeti 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Lisans sahibi olan yahut lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen müsabakalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine fiyat olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen karar, 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin 20. hususunun kabul edilmesinin akabinde, Müşavere Konseyi kararıyla birleşimi, 10 Kasım Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

email pdf email Türk Ülküsü Pdf İndir email kaydol email kaydol email kaydol Fivem Turk Fivem Turk
http://ojs.lib.teithe.gr/index.php/p...84/43033/71840
https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.../500/0/1767103
http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tour...ew/37/0/112602
http://revistas.uned.es/index.php/pI...21920/0/292615
https://ojs.uv.es/index.php/kamchatk.../2232/175/6533
http://www.uel.br/revistas/uel/index...2/12829/103535
https://online.unisc.br/seer/index.p...13012/0/343119