Okul güvenlik kamera imajları kimlere verilebilir?

Kasım 17, 2020 ile haberdobra

OKULLARDA GÜVENLİK KAMERALARI BULUNMASI ZORUNLULUKTUR

Ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları YönetmeliğininÖğrenci sıhhati ve okul güvenliği” başlıklı 78. hususu 2. fıkrasındaki;(2) İnançlı okul ortamının sağlanması için her türlü eğitim ve rehberlik faaliyetlerine ehemmiyet verilir. Çalışanların ve öğrencilerin fiziki ve ruhsal şiddetten korunması için irtibat araçları ile kamera ve alarm sistemlerinden yararlanılarak gerekli önlemler alınır.” kararlarına nazaran okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda güvenlik kameraları bulunması zorunluluktur.

Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğininOkul güvenliği” başlıklı 218 unsurundaki;(1) İnançlı okul ortamının sağlanması, öğretmen ve öğrencilerin fiziki ve ruhsal şiddetten korunması için bağlantı araçlarıyla kamera ve alarm sistemlerinden de yararlanılarak gerekli önlemler alınır. Güvenliğin sağlanmasına yönelik işçi görevlendirilir.” kararlarına nazaran liselerde güvenlik kameraları bulunması zorunluluktur.

İŞTE OKUL GÜVENLİK KAMERALARINDA OLMASI GEREKEN TEKNİK ÖZELLİKLER

İçişleri Bakanlığı Vilayetler Yönetimi Genel Müdürlüğünün 22.11.2018 tarih ve 10766 sayılı yazılarıyla okul güvenlik kameralarının nasıl bir teknik özelliğe sahip olması gerektiğine dair bir fikir vermektedir.

İşte o yazı;

Bu yazıya nazaran; okul güvenlik kamera sistemi olmayan okul kalmaması maksadıyla; KGYS entegre kuralı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul önleri ve yakın etrafını de görecek ve kayıtlara kolluğun ulaşımına imkan verecek halde minimum teknik kaideleri aşağıdadır;

– En az 2 mp poe özelliği olan,

– Full hd (1920X1080) çözünürlük,

– Gece görüşlü kamera,

– En az 16 kanallı,

– 12 tb depolama destekleyen,

– İnternet üzerinden izlenebilen kayıt aygıtı,

– En az 30 gün kayıt yapabilecek 7X24 kayıt özelliği destekleyen hard disk,

Bilindiği üzere bu kamera kayıt sistemleri 24 saat kayıt yapmakta ancak bir kayıt kapasitesi bulunmaktadır. Kayıt kapasitesini ise imgeleri kayıt eden hard diskler sağlamaktadır. En az 30 gün kayıt yapabilecek kapasite bir hard disk kullanıldığında sistem 30 günden evvelki günkü kaydı silerek yeni günü kaydetmektedir.

PEKALA, OKUL GÜVENLİK KAMERALARI İMAJLARI KİMLERE VERİLEBİLİR?

6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanununun “Data güvenliğine ait yükümlülükler” başlıklı 12. hususunda data güvenliğine ait yükümlülükler sıralanmıştır.

“Veri güvenliğine ait yükümlülükler

HUSUS 12- (1) Bilgi sorumlusu;

a) Şahsî bilgilerin hukuka karşıt olarak işlenmesini önlemek,

b) Ferdî datalara hukuka alışılmamış olarak erişilmesini önlemek,

c) Ferdî dataların korumasını sağlamak,

hedefiyle uygun güvenlik seviyesini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almak zorundadır.

(2) Data sorumlusu, şahsî dataların kendi ismine diğer bir gerçek yahut hukuksal kişi tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen önlemlerin alınması konusunda bu bireylerle birlikte ortaklaşa sorumludur.

(3) Data sorumlusu, kendi kurum yahut kuruluşunda, bu Kanun kararlarının uygulanmasını sağlamak maksadıyla gerekli kontrolleri yapmak yahut yaptırmak zorundadır.

(4) Bilgi sorumluları ile bilgi işleyen bireyler, öğrendikleri ferdî bilgileri bu Kanun kararlarına alışılmamış olarak diğerine açıklayamaz ve sürece gayesi dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük vazifeden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(5) İşlenen ferdî dataların yasal olmayan yollarla diğerleri tarafından elde edilmesi halinde, data sorumlusu bu durumu en kısa müddette ilgilisine ve Konseye bildirir. Konsey, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği diğer bir sistemle ilan edebilir.”

Bu kararlara nazaran Data sorumlusu yani okul kamera kayıt sisteminden sorumlu olan ve kayıtları takip eden yönetici/kişi kamera görüntülerininhukuka alışılmamış olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek korumasını sağlamak ve güvenlik seviyesini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almak zorunda olup öğrendikleri şahsî dataları Kanun kararlarına muhalif olarak diğerine açıklayamaz ve sürece emeli dışında kullanamazlar.

Bu durumda kamera manzaralarını gerçek ve hukuksal hiçbir bireyle paylaşmamaları gerekmektedir.Fakat6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanununun “İstisnalar” başlıklı 28. unsuru 1. fıkrası (d) bendinde; “(1) Bu Kanun kararları aşağıdaki hallerde uygulanmaz: d) Şahsî dataların soruşturma, kovuşturma, yargılama yahut infaz süreçlerine ait olarak yargı makamları yahut infaz mercileri tarafından işlenmesi.” kararları bulunmaktadır.

Bu kararlara nazaran ferdî bir data olan kamera manzaraları soruşturma, kovuşturma, yargılama yahut infaz süreçleri mevzu olduğunda yargı makamları yahut infaz mercilerine verilebilmektedir.

OKUL GÜVENLİK KAMERALARI İMAJLARINI YETKİSİZ ŞAHISLARA VERENLERE MAHPUS CEZASI VERİLMEKTEDİR

Ayrıyeten 6698 sayılı Ferdî Bilgilerin Korunması Kanunu kapsamında şahsî bilgilerle ilgili bir kabahat işlenmesi halinde ilgili kanununun “Suçlar” başlıklı 17. unsurundaki; (1) Şahsî datalara ait kabahatler bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı unsur kararları uygulanır. (2) Bu Kanunun 7 nci unsuru kararına alışılmamış olarak; şahsî dataları silmeyen yahut anonim hale getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci hususuna nazaran cezalandırılır.” kararlarına nazaran hareket edilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Verileri hukuka alışılmamış olarak verme yahut ele geçirme” başlıklı 136. unsurunda ise ; (1) Ferdî bilgileri, hukuka alışılmamış olarak bir diğerine veren, yayan yahut ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır.

(2) Kabahatin konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı hususunun beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve manzaralar olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.” kararları yer almaktadır. Bu kararlara nazaran okul kamere imgeleri yetkisiz şahıslara verenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar mahpus cezası verilebilmektedir.

Ulusal Eğitim Bakanlığı Teftiş Heyeti Yönetmeliğinin “Müfettişlerin bilgi ve evrak isteme yetkileri” başlıklı 36 unsurundaki kararlara nazaran müfettişlerin kamera kayıtlarını istemesi yasaldır.

İşte o husus;

“Müfettişlerin bilgi ve evrak isteme yetkileri

HUSUS 36 – (1) Müfettişler, misyonları sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya faydalı dernekler ile gerçek ve hükmî şahıslardan gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve evrakları istemeye yetkili olup yasal mani bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zaruridir. Kontrole tabi olan gerçek ve hükmî bireyler, kapalı dahi olsa bütün evrak, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para kararındaki evrakı ve ayniyatı birinci talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Bu kapsamdaki evrakların örneklerini, bir yolsuzluğun ispatını oluşturanların ise asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları görüp incelemek ve saymak, bunları mühürlemek yetkisine sahiptir.

(2) Müfettişler, asıllarını aldıkları evrakların mühür ve imzalarıyla onayladıkları örneklerini, belgesinde saklamak üzere ilgililere verirler.”

Hasebiyle okul kamera manzaraları okul yetkililerince, yalnızca soruşturma, kovuşturma, yargılama yahut infaz süreçleri bahis olduğunda yargı makamları yahut infaz mercileri ile müfettişlere verilebilmektedir. Bunun haricinde bir soruşturmaya yada isimli bir duruma kanıt oluşturması açısından yetkili makamlar yahut ilgili kişi tarafında bir talep olması halinde müdafaa altına alınarak bekletilir ve yalnızca üstte saydığımız yetkililere teslim edilir.

Ahmet KANDEMİR

İnstagram Ucuz Takipçi Satın Al pdf email Türk Ülküsü Pdf İndir email kaydol email kaydol email kaydol Fivem Turk Fivem Turk
http://ojs.lib.teithe.gr/index.php/p...84/43033/71840
https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.../500/0/1767103
http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tour...ew/37/0/112602
http://revistas.uned.es/index.php/pI...21920/0/292615
https://ojs.uv.es/index.php/kamchatk.../2232/175/6533
http://www.uel.br/revistas/uel/index...2/12829/103535
https://online.unisc.br/seer/index.p...13012/0/343119