Müteahhitliğe sıkı kurallar! Her isteyen yapamayacak

Kasım 8, 2020 ile haberdobra

Milliyet’ten Başkan Yılmaz’ın haberine nazaran; Ekim ayında TBMM’ye sunulan “Özel Dal Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Temelli Yeterlilik Sistemi” raporunda şunlar kaydedildi:

2 KISIMDA İNCELEME: Sisteme nazaran; müteahhit yeterlilikleri iki kısımda incelenecek. Birincisi ekonomik ve maliye yani firmanın mali gücüne yönelik. Başkası ise mesleksel ve teknik. Ekonomik ve mali yeterlilikler üçe ayrılıyor. Bunlar bilanço rasyoları, iş hacmi yani evvelki yıllarda elde ettiği ciro, üçüncüsü de banka referansı. Mesleksel ve teknik yeterlilikleri de; iş tecrübesi ve teknik iş gücü olarak ayrılıyor.

YENİ PARAMETRELER: Müteahhit yeterlilik sisteminde daha evvel uygulanan 9 başka sınıflandırma, ekim 2020’de yönetmelik değişikliğiyle, bölümün de talepleri üzerine 15’e çıkarıldı.

60 BİN MÜTEAHHİT KAYITTA: 2012’den 2019’a kadar sistemde 350 bin civarında müteahhit kaydı vardı. Bunlarda hiçbir yeterlik aranmadı. Yeterlilik sistemi kurulduktan sonra müteahhitlere yeterlik verilmeye başlandı. Eylül 2020’ye kadar 60 bin müteahhit kaydı yapıldı. Bunların 45 bini H kümesi.

7 KAT SONU: Yeni başlayan bir müteahhit H kümesinde olacak ve tek projede 7 kata kadar binalar için 1.923 metrekare iş yapabilecek. 2020 içinde 2.9 milyon TL’lik iş üstlenebilecek. İş tecrübesi arttıkça bir alt kümeye geçecek. En tecrübeli müteahhitler A kümesi olarak yetki alacak ve iş tecrübesi meblağı 143 milyon TL olacak.

BANKA REFERANSI: Yeni başlayan, H kümesi mütehahhitler dışındaki tüm küme müteahhitlerinden banka referansı istenecek.

İFLAS EDENE DOKÜMAN YOK: Müteahhitlerin sicilleri tutulacak. İflas edenlere yetki evrak numarası tahsis edilmeyecek. Son üç yıl içerisinde yargı kararıyla, hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, muahede, rüşvet suretiyle yahut öteki yollarla mukaveleye ait süreçlere fesat karıştıran yahut buna teşebbüs edenler evrak alamayacak.

BEŞ YIL YASAK: İmar mevzuatına alışılmamış imalatları müddetinde düzeltmeyenler 1 yıl, terslik can ve mal güvenliğini tehdit ediyorsa 5 yıl, vergi ve sigorta borcu olup da yapı sahiplerince iskan alınırsa 1 yıl iş yapma evrakı alamayacak.

ONLİNE TAKİP: Müteahhitlerin iş tecrübe fiyatlarından, teknolojik açıdan üstlenebilecekleri iş ölçülerine kadar her ayrıntı online olarak denetim ve takip edilecek.