İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kasım 21, 2020 ile haberdobra

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılan akademik ünitelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kararları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen koşulları taşımak kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

A- Müracaatta İstenecek Evraklar:

1. Müracaat dilekçesi, (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden alınacak form kullanılacaktır)

2. Özgeçmiş,

3. Nüfus cüzdan fotokopisi,

4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren evrak,

5. İsimli sicil evrakı,

6. Hizmet evrakı, (Herhangi bir kamu kurumunda çalışmış/çalışan adaylar için)

7. Üç adet fotoğraf, (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf)

8. Adayların Lisans, Yüksek lisans, Doktora diplomaları ile Doçentlik ve öbür eğitim dokümanlarının aslı yahut Noter/Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği, (e-Devlet üzerinden alınanların karekodlu olması gerekmektedir.)

9. a) Profesör takımına başvuracak adaylar için; Bilimsel yayınlar, kongre, konferans bildirimleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan altı (6) adet evrak ile tüm bu bilgileri içeren altı (6) adet CD,

b) Doçent ve Tabip Öğretim Üyesi takımlarına başvuracak adaylar için; Bilimsel yayınlar, kongre, konferans bildirileri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan dört (4) adet evrak ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD,

10. Birer adet yüksek lisans ve doktora tezine ilişkin CD ve bu tezlere ilişkin intihal tespit programları üzerinden alınmış rapor,

11. Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanı yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihana ilişkin sonuç dokümanı.

B – Açıklamalar:

1. Profesör ve Doçent takımları daimi statülüdür. Profesör unvanlı olanlar Doçent takımlarına, Doçent unvanlı olanlar ise Hekim Öğretim Üyesi takımlarına başvuramazlar.

2. Müracaat müddeti, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3. Adayların Profesör ve Doçent takımları için İşçi Daire Başkanlığı’na, Hekim öğretim Üyesi takımları için ilgili akademik ünitelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar ilan edilen takımlardan sadece birine başvurabileceklerdir.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Heyet tarafından onaylanmış olması koşuldur.

6. Müracaatın kabul edilebilmesi için Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin 9. unsuruna nazaran “Ön Kıymetlendirme Kurulunun Olumlu Görüşü” gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge kapsamında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Takımlarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Taban Şartların Sağlandığına Ait Bildirim ve Kıymetlendirme Formu”nu doldurarak müracaat yapmaları gerekmektedir (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden alınacak form kullanılacaktır).

7. En son atama yetkisi Rektörün takdirindedir.

email pdf email Türk Ülküsü Pdf İndir email kaydol email kaydol email kaydol Fivem Turk Fivem Turk
http://ojs.lib.teithe.gr/index.php/p...84/43033/71840
https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.../500/0/1767103
http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tour...ew/37/0/112602
http://revistas.uned.es/index.php/pI...21920/0/292615
https://ojs.uv.es/index.php/kamchatk.../2232/175/6533
http://www.uel.br/revistas/uel/index...2/12829/103535
https://online.unisc.br/seer/index.p...13012/0/343119