Hobi bahçeleri düzenlemesi maddeleşti

Ekim 28, 2020 ile haberdobra

Tarım arazilerinin kooperatifler başta olmak üzere özel hukuk hukukî şahısları aracılığıyla satın alınıp fiili taksim yapılması suretiyle üyelere yahut ortakların kullanımına tahsis edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Ziraî gayeli arazi kullanımlarında, tarımsal emelli arazi kullanım plan ve projelerine uyulması mecburî olacak.

Genel Kurulda kabul edilen Besin, Tarım ve Orman Alanında Kimi Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun ile tarımsal emelli arazi kullanım plan ve projelerine karşıtlık durumunda uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale getirilecek.

Ziraî gayeli arazi kullanımlarında, tarımsal emelli arazi kullanım plan ve projelerine uyulması mecburî olacak.

Bu plan yahut projelere alışılmamış hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanarak projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay mühlet verilecek. Büyük ova muhafaza alanlarındaki bu cezalar iki katı olarak uygulanacak. Bu müddetin sonunda ters kullanım devam ederse valilikçe faaliyet durdurulacak ve belirlenen bu idari para cezası üç katı olacak.

Müsaadesiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak kaydıyla bir ay içinde belediyeler yahut vilayet özel yönetimlerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları, sorumlulardan Tarım ve Orman Bakanlığınca genel kararlara nazaran tahsil edilecek.

Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına karşın bir ay içinde belediye yahut vilayet özel yönetimlerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak üzere bakanlık tarafından yıkılabilecek yahut yıktırılabilecek. Yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile ilgili belediye yahut vilayet özel yönetiminden tahsil edilecek. Bu halde tahsil edilememesi halinde belediye yahut vilayet özel yönetiminin Vilayet Özel Yönetimlerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Hisse Verilmesi Hakkında Kanun yeterince aktarılan hisselerinden kesilerek genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere takip eden ayın sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez muhasebe ünite hesabına aktarılacak.

Verilen 2 aylık mühlet sonunda valiliğin yaptıracağı tespitlerle plan yahut projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu, tarımsal üretime uygun hale getirildiği belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri kalkacak.

Kanunla, tarımsal gayeli yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına müsaadesiz başlanılması, alınan müsaadeye uygun kullanılmaması yahut hazırlanan toprak muhafaza projelerine uyulmaması halinde uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale getiriliyor.

Buna nazaran, birinci tespitte 1000 liradan az olmamak üzere bozulan arazinin her bir metrekaresi için 10 lira idari para cezasının uygulanması ve tersliğin giderilmesi (yıkılması/gerekli müsaadelerin alınması) için 2 ay müddet verilecek. Bu müddet içinde terslik giderilmezse, birinci basamakta uygulanan idari para cezası üç katı olarak uygulanacak ve 1 ay içinde belediye yahut vilayet özel yönetimince yıkılacak. Belediye yahut vilayet özel yönetimince yıkılmazsa alışılmamış yapı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yıkılarak yapılan masrafın iki katı bakanlık tarafından ilgili belediye yahut vilayet özel yönetiminden tahsil edilecek.

Ziraî maksatlı arazi kullanım plan ve projelerine terslik durumunda uygulanacak cezalar ve yükümlülükler ile tarım arazilerinin emeli dışında kullanılmasına ve toprak müdafaa projelerine uyulmamasına ait cezalar ve yükümlülüklerin düzenlendiği hususlara karşıt hareket edenlere, aykırılığın tarımsal emelli yapı olması durumunda öngörülen idari para cezalarının yarısı uygulanacak.

Tarım arazilerinin kooperatifler başta olmak üzere özel hukuk hükmî bireyleri aracılığıyla satın alınıp, fiili taksim yapılması suretiyle üyelere yahut ortakların kullanımına tahsis edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası ve 100 günden 1000 güne kadar isimli para cezası verilecek.

Hukuksal şahıslara de 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, kamu davası açılmayacak, açılmış kamu davası düşecek, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak.

ÇAĞDAŞ SULAMAYA TAKVİYE

Kanunla, kırsal kalkınma takviyeleri ortasına çağdaş sulama sistemleri dayanakları de ekleniyor.

Kayıt dışılığı ve vergi kaybını önlemek emeliyle makaron ve yaprak sigara kağıdı Kaçakçılıkla Gayret Kanunu’nun ilgili hususları kapsamına alınacak.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu’nda yapılan değişiklikle taklit ve tağşiş yapılmış eserlerin sürece tabi tutulması ve piyasaya arz edilmesi yasaklanıyor.

Bireylerin hayatını ve sıhhatini tehlikeye sokacak besinler, masrafları sorumlusuna ilişkin olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecek. Bu besinleri üreten, ithal eden, kendi ismi yahut ticari unvanı altında piyasaya arz eden besin işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 1000 günden 5000 güne kadar isimli para cezası verilecek. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıyeten, gıdayı üreten, ithal eden, kendi ismi yahut ticari unvanı altında piyasaya arz eden besin işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar besin dalı faaliyetinden men edilecek.

Taklit yahut tağşiş yapılan besin yahut yemlere el konulacak. Eserler masrafları sorumlusuna ilişkin olmak üzere piyasadan toplatılacak. Piyasaya arz emeli dışında kıymetlendirilmesi mümkün olmayan eserler işletmecisi tarafından ilgili bakanlık nezaretinde imha edilecek yahut ettirilecek. Piyasaya arz emeli dışında kıymetlendirilmesi mümkün olan eserlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek

Taklit yahut tağşiş yapılan besin yahut yemleri üreten, ithal eden yahut kendi ismi yahut ticari unvanı altında piyasaya arz eden besin yahut yem işletmecisine 50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende besin yahut yem işletmecisine 5 bin Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir evvelki mali yıl sonunda oluşan yahut bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası verilecek.

Fiilin üç yıl içinde birinci kere tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden yahut kendi ismi yahut ticari unvanı altında piyasaya arz eden besin yahut yem işletmecisine belirtilen idari para cezalarının alt ve üst sonları bir katı artırılarak uygulanacak.

Fiilin birebir müddet içinde ikinci defa tekrarlanması durumunda, üreten yahut ithal eden besin yahut yem işletmecisine 1000 günden 3000 güne kadar isimli para cezası verilecek ve besin yahut yem işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar bu daldaki faaliyetinden men edilecek.

Fiili 3 yıl içinde ikinci defa tekrarlayan kendi ismi yahut ticari unvanı altında piyasaya arz eden besin yahut yem işletmecisine ise 200 bin Türk lirasından az olmamak ve 2 milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir evvelki mali yıl sonunda oluşan yahut bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası verilecek.

Kanun metninden aldatıcı yayınlara ait hususlar de çıkarıldı. Kanunun kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşimi 3 Kasım Salı günü saat 15:00’te toplanmak üzere kapattı.

İnstagram Takipçi Satın Al 571 ilahi sözleri