Garanti Dokümanı Yönetmeliğinde Değişiklik

Kasım 5, 2020 ile haberdobra

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

GARANTİ EVRAKI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Garanti Dokümanı Yönetmeliğinin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve birebir fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“d) İş günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

“i) Kalıcı bilgi saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin emeline uygun olarak makul bir mühlet incelemesine elverecek halde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye motamot ulaşılmasına imkan veren kısa bildiri, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve gibisi her türlü araç yahut ortamı,”

HUSUS 2 – Birebir Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri yahut ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik kararlarına uygun olarak anlaşılabilir bir lisanda, açık, sade ve okunabilir bir biçimde garanti dokümanı düzenlemek zorundadırlar.

(2) Garanti dokümanının tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti evrakı kağıt üzerinde yazılı olarak yahut kalıcı bilgi saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi mecburidir.”

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 7 nci unsuruna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Aralıklı olarak kurulan kontratlarda birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan kaideler aranmaz. Bu durumda faturada yer alan bilgiler temel alınır.

(3) Garanti dokümanının kalıcı bilgi saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci fıkranın (b) bendinde yer alan imza ve kaşe kaidesi aranmaz.”

UNSUR 4 – Birebir Yönetmeliğin 14 üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” halinde değiştirilmiştir.

HUSUS 5 – Birebir Yönetmeliğin EK-1’i ekteki halde değiştirilmiştir.

UNSUR 6 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 7 – Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

İnstagram Takipçi Satın Al 571 ilahi sözleri webmaster forumu webmaster forumu