‘Enerji yatırımları için de sigorta olmazsa olmaz’

‘Enerji yatırımları için de sigorta olmazsa olmaz’

Benli, şöyle konuştu:

“Ülkemizin her alanda gelişmesi ve büyümesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güç yatırımları da ulusal gelirden istihdama, yatırımdan çevresel faktörlere, güç arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda da son derece ehemmiyet arz ediyor. Güç üretiminin ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliği, iklim değişikliğinin tesirlerinin azaltılması üzere bahislerde herkese sorumluluklar düşüyor. Bu, kamu idaremizin de öncelikli bahisleri ortasında yer alıyor ve yatırımlar teşvik ediliyor. Sigorta bölümü olarak biz de yatırımların desteklenmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yenilikçi eserlerle bu alandaki gereksinimleri karşılamak ve bilhassa yenilenebilir güç yatırımlarını desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Yenilenebilir güç yatırımlarının artması, küreselleşen yatırımcı profili ile birlikte gelişen risk idaresi algısı ve bilhassa kimi yatırımlarda kreditörün sigorta poliçesi talep etmesi üzere nedenlerle bu alandaki sigortalanma talebinin arttığını belirten Benli, şunları söyledi:

FARKLI POLİÇE CİNSLERİ MEVCUT

“Enerji santrallerinde dünyada en çok tercih edilen poliçe tipi gerek yatırım gerekse işletme devrinde tüm riskler sigortasıdır. Ü1kemizde de birtakım şirketler, tesislere özel olarak tasarlanan tüm riskler teminatı üzerinden ilerlerken; birtakım şirketler ise, HES-GES-RES projelerini, suram ve işletme periyodu olarak iki evreye ayırıyorlar.”

Santralin heyetim periyodunda inşaat ve montaj risklerini içeren sigorta poliçeleri tanzim ediliyor. Bu poliçeler, proje mühleti boyunca ‘teminat dışı kalan haller’ haricindeki her türlü riske teminat sağlıyor. Ayrıyeten hasar durumunda yaşanabilecek gecikmeler sebebiyle patron kurumun uğrayacağı kâr kaybını da teminat altına alan ek tahliller üzere ek teminatlar ile mevcut poliçelerin çerçeveleri genişletilebiliyor. Kimi şirketler, güç santrali işletmeleri için yeniden suram devrinde çalışan çalışanlar, formenler yahut taşeronların uğrayabilecekleri kazalara karşı patron mali mesuliyet ve ferdi kaza poliçelerini de sunuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir