Bartın Valiliği: Şimdi icrai karar almadık

Bartın Valiliği: Şimdi icrai karar almadık

Bartın Valiliği internet sitesinden bir açıklama yaparak “Bartın’da kademeli olağanlaşmaya ait yeni kararlar alındı” haberlerine yönelik bir açıklama yaptı

İŞTE O AÇIKLAMA

18 Şubat 2021 tarihinde toplanan Vilayet Pandemi Uyum Heyetinde alınan tavsiye kararları hakkında basın yayın organlarında çıkan haber ve yorumlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Bilindiği üzere Vilayetlerde bulaşıcı hastalıklarla ilgili önlem kararlarını almak Vilayet Genel Hıfzıssıhha Meclislerinin yetkisi dahilindedir. Vilayet Pandemi Uyum Heyetleri, bu meclislere, alacakları kararlarda danışmanlık yapan ve tavsiyede bulunan alt heyetlerdir. Diğer bir tabirle Pandemi Şuralarının kararları icrai nitelikte değildir. Uygulamayı şekillendiren icrai kararlar Vilayet Hıfzıssıhha Heyetlerince alınmaktadır.

Haber ve yorumlara mevzu olan Pandemi Heyeti kararı, vilayetimizdeki okulların fiziki yapısı, sınıf mevcutları, hadise sayılarının birlikte kıymetlendirilmesi sonucu alınan bir tavsiye kararıdır. Şimdi icrai nitelikte değildir.
Vilayetimizdeki okulların yüz yüze eğitime geçişiyle ilgili olarak Vilayet Genel Hıfzıssıhha Meclisince alınacak icrai kararlar; Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sıhhat Bakanlığı, Ulusal Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek çerçeveye nazaran kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur. 20/2/2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir