Bakanlık ferdî sulama sistemi yatırımlarına takviye verecek

Bakanlık ferdî sulama sistemi yatırımlarına takviye verecek

Bakanlık tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Kişisel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Bildiri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildiriyle ziraî faaliyetler için geliştirilen çağdaş basınçlı kişisel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını ve kırsal alanda üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesini sağlamak gayesiyle kişisel sulama sistemlerinin desteklenmesine ait yöntem ve temeller belirlendi.

Bu kapsamda, tarla içi damla, mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama ile yağmurlama sulama, lineer yahut center pivot sulama, tamburlu sulama, güneş güçlü sulama sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar desteklenecek.

Bakanlık tarafından oluşturulan aktüel Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmak koşuluyla belirtilen yatırım hususlarında müracaat yapılabilecek.

KAİDELERİ UYAN ZİRAÎ ŞİRKETLER, KOOPERATİFLER VE BİRLİKLER DE BAŞVURABİLECEK

Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket halinde kurulmuş işletmeler, ana kontratlarında ziraî üretim yapabileceklerinin belirtilmesi kaidesiyle hükmî kişilik olarak müracaatta bulunabilecek.

Sulama, ziraî kalkınma ve tarım kredi kooperatifleri ile sulama birlikleri de ana mukavelelerinde ziraî üretim yapabileceklerinin yer alması kuralıyla kendilerine ilişkin yerlerde yahut kamu yerlerinden 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak hukukî kişilik olarak müracaat yapabilecek.

YATIRIMDA MAL ALIM MEBLAĞININ YÜZDE 50’Sİ DESTEKLENECEK

Bildiri kapsamında kabul edilen müracaatlarda, hibe kontratında belirlenen hibeye temel mal alım meblağının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla takviye verilecek.

Hibeye temel mal alım meblağı 1 milyon lirayı geçemeyecek.

Müracaat sahipleri, müracaatlarının kabulü halinde hibeye temel mal alım meblağının yüzde 50’si oranındaki katkı hissesini, tıpkı katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım fiyatına ilişkin KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak.

Müracaatlar, bu yıl için 1 Mart’tan başlayarak 30 gün içinde, öteki uygulama yıllarında ise 1 Ocak’tan başlayarak 60 gün içinde, son müracaat tarihi mesai bitimine kadar müracaat sahipleri tarafından evrak halinde tek nüsha olarak elden Tarım ve Orman Bakanlığı vilayet müdürlüklerine teslim edilerek yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir