Almanya’ya göçün edebiyatı

Almanya’ya göçün edebiyatı

Kazım Gündoğan

Beşerler hikayeleriyle göç ederler… Almanya’ya göç yalnızca “iş göçü” değildi elbette. Tıpkı vakitte “Acı vatan”a kültür-sanat, edebiyat göçüydü… Göç edenlerin “yeni vatan”da kendini yine üretme sürecinde en değerli desteklerinden biri sanat ve edebiyattı. Bu manada “göçün edebiyatı” ya da “ edebiyatın göçü” kavramları çok ehemmiyet kazanır göç edenler için. Bu mevzu ve kavramlar etrafında müellif, şair, tercüman Mevlüt Asar ile bir söyleşi yaptık.

Beşerler hikayeleriyle göç ederler. Türkiye’den Avrupa’ya yaşanan personel göçüyle beşerler büyük bir “kopuş” ve “mağduriyet” yaşadılar. Birinci jenerasyon göçmen personeller üzere “ilk jenerasyon yazarlar” da var göç edebiyatında. Birinci jenerasyon müellifler bu durumu nasıl gözlemledi, hangi temalar üzerinden yazdılar ve bu müelliflerden ön plana çıkan kimlerdi?

Evet, ülkelerini terk edip farklı bir coğrafyada ve kültürde yaşamak zorunda kalan beşerler hem kültürel bir kopuş hem de yabancı bir kültürle karşı karşıya kalma olgusunu birlikte yaşarlar. Bu durum tek tek bireyler için birçok alanda mağduriyet yaşamak, tıpkı vakitte yeni bir kültür ve lisanda ayakta kalma gayreti manasına gelir. Göçmenlik süreci uzadıkça yahut kalıcılık eğilimi arttıkça etnik kümeler kendi kültürel altyapılarını (sub kültür) oluşturmaya ve bu altyapıya dayalı kültürel eserler vermeye başlarlar. Doğal olarak bu yeni-kültürde /dilde üretilen edebi eserlerin farklı telaffuzları, hatta farklı bir “dili” olacaktır.

Birinci göçmen-yazar neslin en önemli temsilcileri olarak: Fethi Savaşçı, Bekir Yıldız, Aras Ören, Güney Kısım, Emine Sevgi Özdamar, Şinasi Dikmen, Habib Bektaş, Nevzat Üstün, Nursel Duruel, Özgen Ergin, Gönül Özgül, Saliha Scheinhardt ve Yüksel Pazarkaya’yı sayabiliriz. Bu muharrirlerin göçe bakış açıları, müşahede alanları ve bunu edebi olarak kağıda döküşleri farklı. Her müellifin toplumsal pozisyonuna, bilgi ve şuur seviyesine nazaran değişiyor. Tıpkı toplumu farkı bir biçimde algılayıp yorumluyorlar. Fakat genel ya da ortak kimi izlekler de yok değil. Anadolu insanınun fabrika işçiliğine ayak uyduramayışı, Almanlarla olan farklılıklardan doğan çatışmalar, komik olaylar, kaçak personel olmanın, işsiz kalmanın yarattığı meseleler, müsaadeler, geri dönenler üzere…

Üstte ismini saydığım müellifleri birden fazla hem Almanya’da hem de Türkiye’de ilgi çeken yapıtlar vermişlerdir. Saliha Scheinhardt ve Emine Sevgi Özdamar dışındakiler Türkçe yazmışlar, lakin birtakım yapıtları çeviri yoluyla Alman okuyucuya da sunulmuştur. Bekir Yıldız, Fethi Savaşçı daha çok iş ve emek dünyasının, Almanya’daki kapitalist nizamın acımasızlığını yazarken; Güney Kısım, Aras Ören, Habip Bektaş, Yüksel Pazarkaya kültür farkından doğan çelişkilerin ferdi ve toplumsal bağlamda yol açtığı meselelere eğilmişlerdir.

ÎKİMCİ JENERASYON YAZARLARDA ‘ACI VATAN’ KAVRAMI YERİNİ ‘İKİNCİ VATAN’A KAVRAMINA BIRAKIR’

İkinci nesil dediğimiz göçmen çalışanların sıkıntıları ise farklılaşmaya yanlışsız evrilirken, aslında var olanlara yeni meseleler eklendi. İki kültür ortasında kalmak… Münasebetiyle “ikinci nesil yazarlar” bu süreci direkt yaşayarak yazanlardır. Acı vatandan ikinci vatana…

İkinci jenerasyon müellifler ve şairlerin temsilcisi olarak, Murat Karaaslan, Ertunç Barın, Şakir Alım, Halit Ünal, Sami Sülük, Molla Demirel, Metin Gür, Ali Özenç Çağlar, Mevlüt Asar, Muammer Bilge, Şinasi Dikmen üzere isimleri zikredebiliriz. Bu jenerasyonda yazın lisanı yüklü olarak Türkçe iken, benim üzere her iki lisanda yazanlar ya da Şinasi Dikmen üzere Almanca yazanlar da vardır. Bu neslinin yapıtlarında, senin de söylediğin üzere, daha çok iki kültür ve kimlik ortasında kalmanın ıstırapları, çelişkileri öne çıkar. “Acı vatan” kavramı yerini “ikinci vatan” kavramına bırakır. Aslında senin de söylediğin üzere, edebiyat araştırmacıları ve toplumsal bilimciler bu nesli “iki kültür ortasında kalmış” bir jenerasyon olarak betimlerler. Lakin bu pek isabetli bir saptama değildir. İkinci jenerasyon müelliflerden ben de dahil birçok kişi kendimizi ikiye bölünmüş ya da ortada kalmış bir nesil olarak değil, her iki kültürü de kimliğinde birleştiren, sentezleyen bir iki kültürlü, iki lisanlı bir nesil olarak gördük. Bu bağlamda, yazdıklarımızda hem göçmenlerin problemlerin aslında yerli halkın problemlerinin bir modülü olduğunu, göçmenlerin Almanya için bir “sorun” değil, bir “zenginlik” olduğunu anlatamaya, iki toplumu bir ortada yaşamaya ve dayanışmaya çağıran bildiriler verdik.

‘ÜÇÜNCÜ JENERASYON, BİR ‘KİMLİK’ SIKINTISINDAN ÇOK ‘AİDİYET’ SORUNU YAŞIYOR’

Birinci göçmen personellerin torunları diyebileceğimiz bir Alman kadar âlâ Almanca bilen üçüncü nesil, kimlik ve aidiyet sorunu yaşadı. Bunun göç edebiyatına yansıması nasıl oldu ve göç edebiyatının üçüncü nesil muharrirleri daha çok hangi mevzuları işlediler? Artık onlara “göçmen yazarlar” değil, “göçmen kökenli” muharrirler deniliyordu. Bu karşılıklı bir “uyum” manasına mı gelir?

Yeni jenerasyon muharrir ve şairler için göç ya da sürgün, ailelerinin Almanya’ya geliş nedenidir. İki kültür ortasında kalmanın sancılarını yazsalar bile Türkiye, onlar için yaz tatillerinde görülen bir ülke olmaktan öteye gidemeyecektir. Hasebiyle yurt dışına ekonomik yahut siyasi nedenlerle çıkmış edebiyatçıların yapıtlarında yer alan ülkeye duyulan tutku ve hasret, onların yapıtlarında yerini farklı biçimde alır. Üçüncü jenerasyon, bence bir “kimlik” probleminden çok bir “aidiyet” sorunu yaşıyor. Bu sorunun kaynağı aslında Almanya’da her vakit var olan “ayrımcılık” ve son yıllarda giderek yükselen “ırkçılık”tır. Bu jenerasyonu temsil edenler, kendilerini bir “Alman” hissetmeseler de bu topluma ilişkin “yeni tip bir Alman” olarak görüyor ve bunun çoğunluk toplumu tarafından kabul edilmesini istiyor. Ancak bu nedenin onlarla direkt bir kontağı yoktur. Hakikaten, Almanya’da yaşayan yabancı müellifleri isimlendirme konusundaki değişim bize bunu göstermektedir. 70’relin başında “konuk personel yazını” halinde anılan edebiyat hareketi, 80’li yıllarda evvel “yabancılar yazını”, akabinde “göçmen yazını” formunda, 90’larda ise “kültürler ortası yazın” formunda anılmaya başlamıştır. Bu tanımlama bize, hem Almanya’nın göçmen edebiyatçılara bakış açısındaki değişimi hem de bu edebiyatçıların yapıtlarındaki içerik değişimini yansıtması açısından kıymetlidir.

“Edebiyat, üretildiği lisanla beslenir ve onunla yaşar” gerçeğinden yola çıkacak olursak, bu neslin edebî yapıtlarında lisanın Almancaya dönüşmesi onların Almanya’yı benimsediklerinin bir göstergesidir. Yalnızca meskenin içinde kalan Türkçe, toplumsal ve günlük hayatta onları kuşatan Almanca, beraberinde kültürünü de getirmiştir. Lisanla birlikte gelen bu kültür konutta alınan kültürle birleşince “kültürlerarası edebiyat” kavramı ortaya çıkmıştır..

Bu jenerasyonda öne çıkan isimler: Nevfel Cumart (/şair, çevirmen) , Zafer Şenocak (şair, mütercim, deneme yazarı), Feridun Zaimoğlu (romancı), Akif Pirinçci (romancı), Zehra Çırak (şair), Osman Engin (mizah yazarı) Selim Özdoğan (romancı), Safiye Can (şair, çevirmen), Hatice Akyün (romancı), İris Alanyalı (öykücü), Çiğdem Toprak (gazeteci, yazar), Deniz Ohde (romancı).

Mevlüt Asar

Göç edebiyatı denince yalnızca göç edenlerin ürettiğinden kelam etmiyoruz. Geride kalanların, yani Türkiye edebiyatında göç üzerine üretilenleri de anlatmak gerekir. Türkiye edebiyatında nasıl ele alındı Almanya’ya göç konusu ve kimler, neler ürettiler?

12 Eylül 1980 öncesi ve sonrasında Almanya’ya sığınan ya da mülteci olarak gelen muharrir ve sanatçı olmuştur. Türkiye edebiyat dünyasında birçok müellifin, şairin yolu buraya düşmüş ve bunlardan birden fazla Almanya’daki müşahedelerini ve yaşadıklarını yazmışlar ve kitaplaştırmışlardır.

Bu isimlerin ortasında Orhan Murat Arıburnu, Yoksul Baykurt, Yusuf Ziya Bahadınlı, Dursun Akçam, Ömer Polat, Oya Baydar, Zülfü Livaneli, Aysel Özakın, Nihat Behram, Ali Arslan, Erol Yıldırım, Osman Şahin, Vehbi Bardakçı, Doğan Akhanlı, Sırrı Ayhan, Füruzan, Necati Tosuner, Yasar Miraç, Kemal Yalçın, Tekin Sönmez, Tezer Özlü, Gültekin Emre, Atilla Keskin üzere isimler vardır. Bunların büyük çoğunluğu şartlar güzelleştikten sonra Türkiye’ye dönmüş, bir kısmı ise Yoksul Baykurt üzere Almanya’ya yerleşerek müelliflik ömürlerini burada sürdürmüştür.

12 Eylül faşizminden kaçarak, istekli ya da zarurî bir halde Almanya’ya “sürgün” gelen bu yazarlarımızdan pek birçok, Almanya’ya ahenk sağlayamamıştır. Öte yandan beklediklerinden daha uzun süren “mülteci hayatı”nın bir sonuncu olarak Türkiye ve Türkçeyle organik bağlarının kopması hem yazın hayatlarını hem de yazdıklarının niteliğini olumsuz halde etkilemiştir.

Bunların dışında Gülten Dayıoğlu, Tarık Dursun K., Adalet Ağaoğlu üzere kimi muharrirlerimiz Almanya’da yaşamadıkları halde yaptıkları müşahedeler, edindikleri izlenimlerden yola çıkarak göç olgusunu roman ve hikayelerinde işlemişlerdir. Bu müelliflerin yapıtları içinde en çok ünlenen ve sineması yapılan Adalet Ağaoğlu’nun, ‘Fikrimin İnce Gülü’ romanı olmuştur. Tarık Dursun K.’nın ‘Kayabaşı Uygarlığının Yükselişi ve Aniden Çöküşü’ isimli müşahedelere dayalı, kurgusal ve hayli değişik romanını da burada zikretmek gerekir. Necati Tosuner’in ‘Sancı Sancı’ romanında da Türk erkeklerin Alman bayanlarla olan bağları yüklü olarak irdelenir. Müellif, farklı bir kurguyla yazdığı romanda Almanya gerçeğine ferdi ve ruhsal açıdan yaklaşır.

Bana nazaran bu müellifler içinde “göç”ü en kapsamlı ve gerçekçi bir biçimde edebiyata yansıtabilen ve bu bahiste en çok yapıt veren Yoksul Baykurt olmuştur. Yoksul Baykurt, 20 boyunca yaşadığı Almanya’da Duisburg Üçlemesi dediğimiz (‘Yüksek Fırınlar’, ‘Koca Ren’, ‘Yarım Ekmek’) üç büyük roman ve onlarca hikaye yazmıştır. Duisburg Belediye Meclisi, yazdıklarıyla her iki toplumun birbirini anlayarak, empati oluşturarak barış içinde birlikte yaşamasına bulunduğu katkı nedeniyle ismini hem bir alana vermiş hem de ismine iki yılda bir verilen “kültür ödülü” koymuştur.

Göçün Almaya edebiyatına yansıması boyutu var. Almanya edebiyatında göç nasıl ele alındı ve bu alanda ön plana çıkan Alman edebiyatçılar kimlerdi? Devamla Almanya toplumunda göç edebiyatının önemli bir karşılığı oluşabildi mi?

Almanya’nın ekonomik, kültürel ve toplumsal hayatında değerli gelişme ve değişmelere yol açan yabancı personel göçü, edebiyat ve sanat alanında tıpkı etkiyi ya da yankıyı maalesef pek bulmamıştır. Bu mevzudaki birinci edebi eserler, daha çok çocuk ve gençlik edebiyatı yapan muharrirler tarafından yazılmıştır. Bu eserler daha çok günlük ve okul ömründe göçmen çocukların yaşadıkları problemleri lisana getirmiştir.

Göçmen personellerin dünyasını ve hayatını birinci yazanlar, Max von der Grün üzere kendileri de personel kökenli olan müellifler olmuştu. Bir edebiyat yapıtı olmaktan çok bir çeşit belgesel olan ve yabancılar konusunda en çok ses getiren kitap, aslında bir gazeteci olan Günter Wallraff’ın ‘En Alttakiler’ kitabı olmuştur. Temel olarak göç ve göçün toplumsal ve ferdi bağlamda yol açtığı meseleler ya da getirdiği olumlu sonuçlar daha çok göçmen kökenli sanatkarlar ve muharrirler tarafından lisana getirilmiştir.

Göç edebiyatının ve edebiyatçıların örgütlenmesi ve örgütleri hakkında konuşalım biraz. Bilhassa edebiyat işlikleri ve örgütlerinin kurulması ve çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz?

Sanatkarlar, edebiyatçılar çoklukla örgütlenmesi sıkıntı insanlardır. Bu durum Almanya’daki göçmen muharrir ve sanatkarlar için de geçerlidir. 1980’den sonra Türkiye’den gelen siyasi mülteci pozisyonundaki müellif ve sanatkarların tesiriyle Almanya’da edebiyat ve sanat alanında küçük çapta örgütlenme teşebbüsleri başlıyor. Örneğin KRW eyaletinde kurulan SANDER bunlardan biridir. Bunun dışında yeniden tıpkı eyalette Yoksul Baykurt’un teşebbüsü ile bir “KRV Müellifler Çalışma Grubu” oluşmuştur. Öteki eyaletlerdeki kümeleşmeler yahut dernekleşmeler çoklukla o bölgede çıkan sanat ve edebiyat mecmuaları etrafında oluşmuş, anacak birçok uzun soluklu olamamış bir mühlet sonra kapanmış ya da dağılmıştır. Bugün faal olarak var olan tek örgütlenme benim kurucusu ve sözcüsü olduğum Avrupa Türkiyeli Müellifler Kümesi (ATYG)’dur. Üyeleri daha çok Almanya ve Hollanda’da yaşayan muharrir ve şairlerden oluşan bu küme periyodik hafta sonu toplantılarında buluşarak antolojiler yayınlamakta ve çeşitli etkinliler düzenlemektedir.

‘YAZARLAR BİRTAKIM MAHZURLAR VE ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYALAR’

Bugün göçmen edebiyatçılar ne çeşit problemler yaşamakta ve bunları hangi araç ve formüllerle aşma çabasındalar? Sözgelimi lisan, çeviri, basım, dağıtım vs. sorunlar…

Genel olarak Avrupa’da, özel olarak Almanya’da yaşayan müellifler, ister Türkçe, Kürtçe ya da Almanca yazsınlar, birtakım mahzurlar ve zorluklarla karşı karşıyalardır. Bu sıkıntıların en başında hem burada hem de Türkiye’de kendilerini kabul ettirme, yazdıklarını yayınlatma ve okuyucuya ulaşma zorluğu gelmektedir. Zira her iki ülkede de bir görmezden gelinme, küçümsenme kelam hususudur. Bunları aşabilmek için çok uygun eserler vermek ve yılmadan gayret etmek gerekmektedir. Bunun dışında bu müelliflerin yapıtlarını kıymetlendirecek, objektif bir formda eleştirecek bir altyapı ya da kurumsallaşma da yoktur. Bu türlü olunca yapılan edebiyatın kalitesinin yükselmesi zorlaşmaktadır. Bir öteki sorun da, yazan arkadaşların birçoğunun ne Alman edebiyatını ne de Türk edebiyatını uygunca tanımaması, hangi kulvarda top koşturduklarından haberleri olmamasıdır.

Göç edebiyatında yazmak ve okumak… Küçümsenmeyecek bir birikim var bu alanda. Göçmen edebiyatının okur profili hakkında neler söylenebilir?

Göçmen edebiyatçılar ve göç üzerine yapılan edebiyatın tarihi göç kadar eski, yanı 60 yıllık bir tarihe ve birikime sahip. Maalesef bunun bir arşivi ya da kütüphanesi yok. Şayet mümkün olsaydı sanıyorum bir kütüphaneyi dolduracak kadar kitap ve mecmua kelam konusu olurdu. Yüzlerce müellif ve şair ortaya çıkmasına, binlerce kitabın yayınlanmasına ortam hazırlayan göç olayı, okur yaratma açısından maalesef başarılı olamadı. Buradaki göçmen okur profili ve sayısı Türkiye ile kıyaslandığında çok daha düşük ve az. Türkçe yazılan kitaplara en çok ilgi gösterenler, birinci ve ikinci jenerasyondan eğitimli olanlar ile 12 Eylül sonrası Almanya’ya gelen siyasi mülteciler oldu. Üçüncü jenerasyon, yani burada doğup büyüyenler doğal olarak daha çok Almanca ya da iki-dilde yayınlanmış edebi yapıtlara ilgi gösterdiler. Almanca yazılmış ya da iki lisanda yayınlanmış kitaplar Alman okuyucuların daha çok ilgisini çekti. Benim ferdî tecrübem de bu doğrultuda, Almanca ya da iki lisanda yayınlanmış kitaplarım daha çok ilgi çekti, daha çok okundu.

Mevlüt Asar kimdir?

Mevlüt Asar, 1951 yılında Konya’da doğdu. Birinci ve orta tahsilini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1974’de mezun oldu. 1977’de Federal Almanya’ya geldi. Bir mühlet Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda çalıştı. 1980 yılında istifa ederek, Duisburg kentinde öğretmen ve eğitim danışmanı olarak misyona başladı. 2010 yılında bu misyonundan emekli oldu.

Çevirmenlik ve metin müellifliği sertifikaları olan Mevlüt Asar, Yoksul Baykurt’un vefatından sonra “Duisburg Edebiyat Kahvesi”ni üstlenerek “Fakir Baykurt Edebiyat İşliği” ismiyle yönetti. Alman Muharrirler Birliği üyesi olan Mevlüt Asar, 2012 yılında oluşan “Avrupa Türkiyeli Muharrirler Girişimi”nin de sözcüsüdür.

Türkiye’de çıkan Kurşun Kalem, Kıyı, Hikaye Teknesi, 14 Şubat Dünyanın Hikayesi üzere mecmualarda şiirleri, hikayeleri ve çevirileri de yayımlanan Mevlüt Asar’a, çok kültürlü yaşama ve halklar ortasındaki kaynaşmaya yaptığı katkılardan ötürü Duisburg (Almanya) Belediyesi tarafından 2016 yılı Yoksul Baykurt Kültür Mükafatı verilmiştir.

Türkiye’de Yayımlanan Kitapları:

Aynadaki Kelebek, hikaye, Nezih-Er Yayınları 2014, Denizini Yitiren Martı, şiir, Nezih-Er Yayınları 2015; Aşkın Halleri, öykü-deneme, Nezih-Er Yayınları 2016; İki Ülke – İki Lisan – Bir İnsan, Denemeler-Makaleler-Söyleşiler, Kibele Yayınları, 2018; Alman Edebiyatından Esintiler, çeviri şiirler, Kanguru Yayınları, 2019; Gün Gelir, şiir, Kanguru Yayınları, 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir