2021 Ramazan Ayında camilerde teravih namazı kılınacak mı? Camilerde teravih namazı olacak mı? Hatimle teravih var mı?

2021 Ramazan Ayında camilerde teravih namazı kılınacak mı? Camilerde teravih namazı olacak mı? Hatimle teravih var mı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla vatandaşlar tarafından en merak edilen sorulardan birisi camilerde teravih namazı olacak mı sorusu oldu. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmamıştı. Peki bu yıl 2021’de camilerde teravih namazı olacak mı? Detaylar haberimizde.

2021 yılında camilerde teravi namazı olacak mı? Bu yıl camilerde teravih namazı kılınacak mı? Bu sene Ramazan ayında camilerde yatsı namazından sonra teravih namazı kılınacak mı?

2020 RAMAZAN AYINDA CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINDI MI?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmamıştı.

Geçtiğimiz yıl Diyanet’ten yapılan açıklama şu şekildeydi:

“Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır. İdrak edeceğimiz Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını; milletimize, ümmet-i Muhammed’e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz.”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır” ifadelerini kullanmıştı.”

2021 RAMAZAN AYINDA CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI OLACAK MI?

Bu yıl teravih namazı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat artan vakalar göz önünde bulundurulduğunda geçen sene olduğu gibi bu yıl da camilerde teravih namazı kılınmayabilir. Diyanet’ten resmi açıklama yapıldığında konumuza ekleyeceğiz…

2021 Ramazan Ayında camilerde teravih namazı kılınacak mı? Camilerde teravih namazı olacak mı? Hatimle teravih var mı?

TERAVİH NAMAZI TEK NİYETLE KILINABİLİR Mİ?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 130).

TERAVİH NAMAZINI CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir